VisEkon

Ricardo Camarena

Ordförande Ricardo Camarena

Filip Fajerson

Vice Ordförande Filip Fajerson

Anton Exerman

Ekonomiansvarig Anton Exerman

Hugo Eksholm

Sekreterare Hugo Eksholm

Gabriel Björkenmark Yousfi

Näringslivsansvarig Gabriel Björkenmark Yousfi

Lovisa Sjöstedt

Utbildningsansvarig Lovisa Sjöstedt

Eric Nordlander

Marknadsföringsansvarig Eric Nordlander

Sleman Saif

Art Director Sleman Saif

Madeleine Hellgren

Studiesocialansvarig Madeleine Hellgren

IMG_0315.jpg

VisEkon är en ämnesförening som riktar sig just för företagsekonomer- och juriststudenter på Uppsala universitet, Campus Gotland. VisEkons främsta syfte är att gynna och representera studenter i olika utbildningsfrågor. Detta genom att stärka VisEkon som varumärke, skapa evengemang och tillställningar som förgyller studietiden samt stärker banden till näringslivet - sida vid sida med dina studier.

 

Vi i styrelsen arbetar ständigt med att göra studietiden på Campus Gotland så händelserik, givande och rolig som möjligt! Att sitta i styrelsen ska enbart inte innebära massor med arbete utan också nya erfarenheter, kännedom och tillhörighet till en sammansvetsad grupp. Vi anser att det ska vara roligt att engagera sig ideellt och för dig som väljer att sitta med i styrelsen ger detta dig en unik möjlighet och erfarenhet att skriva upp på ditt CV:t!

 

VisEkon har nio poster i styrelsen och fyra utskott. Dessa utskott är marknadsföringsutskottet, studiesociala utskottet, utbildningsutskottet och näringslivsutskottet.

 

Marknadsföringsutskottet:

Som en del av marknadsföringsutskottet arbetar du med alla projekt som berör hur VisEkon ska marknadsföras på våra olika sociala plattformar. Genom att jobba nära Sleman och Eric bestämmer ni tillsammans hur VisEkons kanaler ska utformas.

 

Studiesociala utskottet:

Det studiesociala utskottets främsta syfte är att förgylla studenters tid utanför klassrummen. Som medlem i det studiesociala utskottet arbetar du tillsammans med Madeleine för att planera, anordna och hålla i de olika event utanför campus. Det här kan vara någonting för dig om du vill praktisera dina festfixarkunskaper!

 

Näringslivsansvarig:

I näringslivsutskottet ligger fokus på att tillsammans med Gabriel koppla studenter till företag inom näringslivet. Genom att arrangera event som föreläsningar, studentkvällar, mässor och praktikplatser skapar vi tillfällen för kunskapsutbyte och möte mellan arbetslivet och studenter. Allt för att knyta kontakter och främja relationer, för att i sin tur förbättra studenters tid under samt efter utbildningen på Uppsala universitet, Campus Gotland.

 

Utbildningsutskottet: Det är utbildningsutskottet som jobbar kontinuerligt för att förbättra och nyansera vår skoltid på Uppsala universitet, Campus Gotland. Tillsammans med Lovisa som även är programområdsansvarig för FEK1, kommer ni jobba för att förbättra studenters tid på Campus Gotland.

 

VisEkon är en del av Gotlands studentkår Rindi och är även medlemmar i Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O).

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon

Styrelsen 2020-2021


Ordförande:
Ricardo Camarena
Vice Ordförande:
Filip Fajerson

Ekonomiansvarig:

Anton Exerman

Art Director

Sleman Saif

Studiesocialansvarig:

Madeleine Hellgren

Utbildningsansvarig:

Lovisa Sjöstedt

Marknadsföringsansvarig:
Eric Nordlander

Sekreterare:

Hugo Eksholm

Visekon@rindi.com

Ordförande

Som ordförande för VisEkon på Campus Gotland är du den som innehar det yttersta ansvaret för all verksamhet som sektionen bedriver. Ditt primära ansvarsområde angår extern kommunikation med bl.a Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (SERO), Uppsalaekonomerna och Gotlands studentkår Rindi. Utöver detta förväntas du vara VisEkons ledstjärna, som ständigt driver organisationen framåt och hjälper den att utvecklas. Det är din röst som har sista ordet på möten, med allt ansvar det innebär.

Vice ordförande

Som vice ordförande för Visekon på Campus Gotland svarar man, i första hand, till ordförande och ska fungera som ett komplement till denne i det dagliga arbetet. I det fall då ordförande för föreningen avgår under verksamhetsåret förväntas det att vice ordförande övertar dennes plats. Utöver detta ansvarar vice ordförande, tillsammans med resterande styrelse, för den löpande verksamheten och därmed organisationens utveckling.

Art Director

Som art director vårdar du för den grafiska profilen genom att framställa all grafiskt design i form av digitalt och tryckt material till marknadsföringen för VisEkon.

 

Studiesocial ansvarig 

Som studiesocialt ansvarig har du möjligheten att arrangera olika typer av evenenemang och tillställningar som gynnar studenter. Vidare har du möjlighet att skapa ett utskott tillsammans med medlemmar som inte är med i styrelsen. Till exempel har VisEkon en tradition att hålla en Beer Pong turnering varje år!

 

Näringslivsansvarig

Som näringslivsansvarig ansvarar du för VisEkons koppling till näringslivet. Uppgifterna innefattar huvudsakligen att upprätthålla de existerande kontakterna till företag samt skapa nya och med dessa forma evenemang och tillställningar som gynnar studenternas studietid.

 

Utbildningsansvarig

Som utbildningsansvarig behandlar du utbildningsrelaterade frågor som inte omfattas av programrådet och arbetar aktivt med mål för att utveckla!

 

Marknadsföringsansvarig

Som marknadsföringsansvarig ansvarar du för VisEkons sociala koppling till studenterna. Uppgifterna innefattar huvudsakligen att informera studenterna om VisEkons olika aktiviteter samt att upprätthålla vår image utåt.

 

Sekreterare

Som sekreterare är du spindeln i nätet och agerar som stöd för hela styrelsen (främst för ordförande och vice ordförande) samt ansvarar för de administrativa uppgifter inom styrelsen.