VisEkon

OVI01043

Ordförande: Katarina Haldin

OVI00968

Studiesocialansvarig: Emilio Larsson

OVI00958

Vice ordgörande: Emma Jönsson

OVI01030

Utbildningsansvarig: Mohammad Al-hawamda

OVI01010

Marknadsföringsansvarig: Cajsa Håkansson

OVI00986

Sekreterare: Marius Kababji

OVI00924

Ekonomiansvarig: Frida Lindman

OVI00990

Näringslivsansvarig: Katarina Tronet

VisEkon är en förening som arbetar för att göra tiden på Campus Gotland så bra som möjligt för både Ekonomi- och Juridikstudenter.

Inom VisEkon finns tre utskott: Marknadsföringsutskottet, Studiesociala utskottet och Näringslivsutskottet.
De olika utskotten syftar till att stärka VisEkon som varumärke, skapa evenemang och tillställningar som förgyller studietiden samt stärka banden till näringslivet.

 

VisEkon är en del av Gotlands studentkår Rindi och är även medlemmar i Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O).

  • Facebook Social Icon

Styrelsen 2020


Ordförande:
Katarina Haldin
Vice Ordförande:
Emma Jönsson
Marknadsföringsansvarig:
Cajsa Håkansson

Ekonomiansvarig:

Frida Lindman
Näringslivsansvarig:
Katarina Tronet 
Studiesocialansvarig:
Emilio Larsson
Utbildningsansvarig:
Mohammad Al-hawamda

Sekreterare:

Marius Kababji

Visekon@rindi.com

Ordförande

Ordförande har ytterst ansvar för allt som händer inom föreningen, med huvudsakligt fokus på programmets studiepolitik och skolans externa kommunikation. Det studiepolitiska syftar övergripande till att göra ekonomutbildningen på campus så bra som möjligt, exempelvis genom arbete tillsammans med programrådet angående programmets kursutbud.

Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandes högra hand och jobbar nära tillsammans ordförande gällande frågor kring studiepolitik och extern kommunikation. Rollen innebär även att leda styrelsemöten när ordförande inte kan närvara. Den huvudsakliga uppgiften är att ansvara för internkommunikation och ha koll på vad som händer i utskotten.

 

Sekreterare

Sekreteraren är spindeln i nätet och agerar som stöd för styrelsen samt ser till att det finns mötesprotokoll och anteckningar men ansvarar även för de administrativa uppgifterna inom styrelsen.

Ansvarig Marknadsföringsutskottet

Rollen innebär övergripande ansvar över alla projekt som berör marknadsföring, både online och offline. Allt från att utforma marknadsplaner & strategier, ta bilder, filma & redigera videoklipp, till att skriva texter med informativt syfte. Ansvarig ansvarar även för att arbetet inom utskottet fortskrider på ett effektivt sätt samt uppnår mål satta för verksamhetsåret.

Ansvarig Studiesociala Utskottet

Det studiesociala utskottet främsta roll är förgylla studenters tid utanför kurslitteratur & diverse tentamina. Anordna allt från sittningar och pubkvällar till grillningar och pluggstuggor. Allt för att studietiden ska bli så trevlig som möjligt utanför skolan.

Ansvarig Näringslivsutskottet

Rollen innebär att med hjälp av sitt utskott jobba emot att koppla studenter till olika företag samt arrangera olika event såsom kurser, föreläsningar, mässor och praktikplatser som främjar relation till framtida arbetsgivare. Att ta kontakt och knyta kontakt med potentiella arbetsgivare för att underlätta för studenter både under studietiden och efter.