top of page

Stipendier

Here we will inform if there are any stipends you can apply for

1 / Compricers Ekonomistipendium

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

Nu vill vi belöna dig som bidragit till att öka kunskapen inom vår bransch.

Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom ekonomi i allmänhet och privatekonomi i synnerhet. Stipendiet är värt 20 000 kronor.

Ansökningsperioden pågår till och med 30 september 2024.
 

Om stipendiet

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det senaste året.

Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolånprivatlånbilförsäkringhemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom ekonomi och privatekonomi är välkomna att ansöka.

bottom of page