IMG_5940_CCBY SOD.JPG
...av studenter, för studenter, med studenter
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Bli medlem idag!

Tillgång till studiero och lunchplatser under vardagarna.

Hit är alla välkomna. 

Socialt nätverk, lär känna studenter från andra utbildningar.

Förhands kontakt med det lokala näringslivet.

Kansliet finns tillhands för alla oavsett ämne.

Fantastikt urval av fester och event.

 

Kontakta oss

Tage Cervins gata 1, 621 56 Visby
info@rindi.com

 

Daniel Michaneck
Ordförande

Huvudansvar för kåren i helhet

ordforande@rindi.com 0707 18 31 09

 

Orsolya Demes
Studiesocial ordförande

(Engelsktalande)

Huvudansvar för alla sociala aktiviteter

socialt@rindi.com 0704 53 53 10

Vakant
Vice ordförande

Huvudansvar för studiebevakning

viceordforande@rindi.com 0704 57 99 04

Sofie Olsson Dahl
Boendeförmedlare

Frågor eller hjälp kring boende

Telefon:  018-471 82 43
Mobil Nummer: 070-167 99 84

boende@rindi.com

Simon Wallin

Verksamhetsrevisor

Följer upp styrelsens arbete och ser till att lagar och Rindis stadgar följs.​

simon.wallin@his.se


 

Husets öppettider
Måndag till Fredag

10:00 – 17:00

 

Kanslitider
Måndag och Torsdag

10:00 - 14:00

Vill du få en bild på dig borttagen antingen ifrån vår hemsida eller annan social media?
Kontakta socialt@rindi.com