Av studenter, för studenter, med studenter
  • Facebook
  • Instagram Social Ikon
  • BONSAI CAMPUS

Av studenter för studenter.

Bli medlem idag!

Tillgång till studiero och lunchplatser under vardagarna.

Socialt nätverk, lär känna studenter från andra utbildningar.

Förhands kontakt med det lokala näringslivet.

Hit är alla välkomna. 

Kansliet finns tillhands för alla oavsett ämne.

Fantastikt urval av fester och event.

 
 

Kontakta oss

Tage Cervins gata 1, 621 56 Visby. 
info@rindi.com
Telefon: 0498-10 84 91
Boende: 0498-10 84 90

 

Anton Berglund - Ordförande

ordforande@rindi.com 0707 18 31 09

 

Eva Cunningham- Studiesocial ordförande

socialt@rindi.com 0704 53 53 10

Philip Hagberg Enea - Vice ordförande

viceordforande@rindi.com 0704 579904

 

Lovisa Thuresson - Boendeförmedlare

boende@rindi.com
 

Öppettider

Husets öppettider:
Måndag – Fredag 10:00 – 17:00

 

Kanslitider:
Måndag och Torsdag 10:00 - 14:00

Vill du få en bild på dig borttagen antingen ifrån vår hemsida eller annan social media?
Kontakta socialt@rindi.com