Bra att veta

Under construction

Currently our site is under going maintenance of content so until then make sure to join our facebook group to recive information about up-coming events.

Please reload

Vid Uppsala universitet används Studentkortet (Stuk) som medlemskort för studentnationer och kårer. Du som är registrerad på kurser eller som doktorand innevarande termin vid Uppsala Universitet får automatiskt Studentkortet (STUK) när du är medlem i Rindi. Ladda ned Studentkortets app för att få ditt terminskort digitalt!

 

Sedan 1 januari 2020 har Uppsalas studentkårer och nationer inte längre något avtal med Mecenat. Alla frågor gällande Mecenatkortet hänvisas direkt till Mecenats kundtjänst. De som väljer att inte bli medlemmar i studentkår och/eller nation och inte heller får studiemedel från CSN kommer själva att behöva kontakta Studentkortet för att få sitt kort

 
 

Håll dig uppdaterad!