News!

Election period is coming up. 

Time period #1 Election Presidium. 

Positions: President, Study social president and Vice president. (Read more about the positions here)

Application deadline: 4th of March. 

Open hearing of candidates: 16th of March

Election date: Members meeting 23rd of March

Time period #2 Election Board members. 

Positions: See our positions here. 

Application deadline: 22nd of April. 

Open hearing of candidates: 4th of May.

Election date: Members meeting 11th of May.

Apply by sending a personal letter and resume to Val@rindi.com

The restrictions are lifted. 

Now the Rindi castle is open again for daily visits, bar nights and activities.

The castle is open for all students from 10 am to 5 pm. 

Here you can crash in a couch, study with fellow students, heat and eat your lunch or just watch some Netflix and have a coffee. 

The bar and kitchen have regular events on Wednesdays and Fridays. 

If you want to 

Updated: 2022-02-15

Av studenter för studenter.

Bli medlem idag!

Tillgång till studiero och lunchplatser under vardagarna.

Socialt nätverk, lär känna studenter från andra utbildningar.

Förhands kontakt med det lokala näringslivet.

Hit är alla välkomna. 

Kansliet finns tillhands för alla oavsett ämne.

Fantastikt urval av fester och event.

 

Kontakta oss

Tage Cervins gata 1, 621 56 Visby. 
info@rindi.com

 

Martin Forsberg - Ordförande

Huvudansvar för kåren i helhet

ordforande@rindi.com 0707 18 31 09

 

Felix Lawergren- Studiesocial ordförande

Huvudansvar för alla sociala aktiviteter

socialt@rindi.com 0704 53 53 10

Daniel Michaneck - Vice ordförande

Huvudansvar för studiebevakning

viceordforande@rindi.com 0704 57 99 04

 

Frågor eller hjälp kring boende

Telefon:  018-471 82 43
Mobil Nummer: 070-167 99 84

boende@rindi.com
 

Öppettider

Husets öppettider:
Måndag – Fredag 10:00 – 17:00

 

Kanslitider:
Måndag och Torsdag 10:00 - 14:00

Vill du få en bild på dig borttagen antingen ifrån vår hemsida eller annan social media?
Kontakta socialt@rindi.com