Av studenter för studenter.

Bli medlem idag!

Tillgång till studiero och lunchplatser under vardagarna.

Socialt nätverk, lär känna studenter från andra utbildningar.

Förhands kontakt med det lokala näringslivet.

Hit är alla välkomna. 

Kansliet finns tillhands för alla oavsett ämne.

Fantastikt urval av fester och event.

 

Kontakta oss

Tage Cervins gata 1, 621 56 Visby. 
info@rindi.com

 

Martin Forsberg - Ordförande

Huvudansvar för kåren i helhet

ordforande@rindi.com 0707 18 31 09

 

Felix Lawergren- Studiesocial ordförande

Huvudansvar för alla sociala aktiviteter

socialt@rindi.com 0704 53 53 10

Daniel Michaneck - Vice ordförande

Huvudansvar för studiebevakning

viceordforande@rindi.com 0704 57 99 04

 

Frågor eller hjälp kring boende

Telefon:  018-471 82 43
Mobil Nummer: 070-167 99 84

boende@rindi.com
 

Öppettider

Husets öppettider:
Måndag – Fredag 10:00 – 17:00

 

Kanslitider:
Måndag och Torsdag 10:00 - 14:00

Vill du få en bild på dig borttagen antingen ifrån vår hemsida eller annan social media?
Kontakta socialt@rindi.com