---CHECK FOR ENGLISH TRANSLATION DOWN BELOW---

Den årliga nomineringen av lärare till det Pedagogiska priset är sedan några dagar öppen! Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

1. Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,

2. Juridik och samhällsvetenskap,

3. Medicin och farmaci,

4. Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2017 är det prioriterade området ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

Denna information och mer finns att hitta via den följande webbadressen, bland annat de länkar som tar er till nomineringsfunktionerna för det Pedagogiska priset och fria priset: mp.uu.se/sv/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset

---ENGLISH VERSION---

The annaul nomination of teachers to the Pedagogical prize is now open! Uppsala University annually awards five pedagogical prizes for outstanding contributions within education at basic level as well as advanced level.

The prizes of SEK 20 000 each will be awarded at the Ceremonial Installation of Professors in November.

Four of the prizes are allocated for teachers in the following fields;

1. Theology, Humanities and Educational Sciences

2. Law and Social Sciences

3. Medicine and Pharmacy

4. Mathematics, Science and Technology

The fifth prize is awarded to pedagogical contributions within a particularly prioritized field chosen and announced annually. This prize is called The Independent Pedagogical Award.

This information and more can be found via the following webb address below, for example the links to the nominating functions for the Pedagogical prize and the Independent Pedagogical Award: mp.uu.se/en/web/info/undervisa/pedagogisk-utveckling/pedagogiska-priset
... Se merSe mindre

Se på Facebook