Just nu finns det ett par intressanta studentrepresentantuppdrag att söka. I detta inlägg återfinns endast en kortare beskrivning av uppdraget. Kontakta bifogad adress vid frågor!

Right now students are wanted for different groups, if the title is in swedish the group will only be speaking in swedish. I’m currently in contact with a few groups regarding the possibility of english speaking students to join.
Contact the adres connected to the group to ask questions!

2 students from every section is wanted for a group regarding better studyinvironment on campus Gotland
Contact: pauline.ploetz@gmail.com

2 students wanted for group regarding the international programs in Sustainable Destination Development
Contact: ordforande@rindi.com

1 student till ett programråd för det nya internationella kandidatprogramet i energiomställning – hållbarhet och ledarskap.
Kontakt: ordforande@rindi.com

Centrala uppdrag (på plats i Uppsala, väljs gemensamt av alla kårer vid universitetet, reseersättning går att söka):
Kontakt: ordforande@rindi.com

stipendienämnden - 1 ordinarie 1 suppleant

bedömargruppen för PUMA - 2 ordinarie

Rådet för lika villkor - 1 ordinarie, 1 suppleant

Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
beredande grupp - 1 ordinarie

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande - 1 ordinarie

Kursklassificeringsgruppen - 1 ordinarie

Centrum för forskning om funktionshinder - 1 ordinarie

Styrelsen för centrum för teknik- och vetenskapsstudier - 2 ordinarie

Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik - 2 ordinarie

Styrelsen för Centrum för genusvetenskap - 1 ordinarie

Upphandlingsgrupp för revidering av skriftlig tentamina 2 ord

Arbetsgrupp revidering av skriftlig tentamina 2 ord

Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté - 1 ordinarie

Styrgruppen för e-lärande - 1 ordinarie
... Se merSe mindre

Se på Facebook