LeGo

Ledarskap Gotland eller LeGo är en sektion under Rindi studentkår som representerar studenter tillhörande Uppsala Universitet, Campus Gotland. LeGo samlar studenter som går program med ledarskapsinriktning på campus vilka i dagsläget är Kandidatprogrammet "Ledarskap, Kvalitet, Förbättring" och Högskoleingenjörsprogrammet med inriktning ledarskap och kvalitetsutveckling.

 

LeGos styrelse arbetar i första hand studiepolitiskt för att säkra studenternas kvalitativa utbildning och rättigheter men har även en studiesocial roll. LeGo vill erbjuda sina studenter den bästa möjliga studietiden och anordnar därför arrangemang och sittningar parallellt med det studiepolitiska arbetet.

 

Kontakta oss om du vill involvera dig, har synpunkter, frågor eller om du vill se ett arrangemang framöver.

Styrelsen består av;

Ordförande; Alexander Brandt

Vice Ordförande; Simon Yusuf

Ekonomiansvarig; Emma Ackemar

Näringslivsansvarig; Simon Landén 

Kommunikationsansvarig; Sofia Silfver

Studiesocialansvarig; Fidelia Karneus
 

Kontakta oss via

Mejl

lego@rindi.com

Facebook

@LeGo

Instagram

@ledarskapgotland

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon