GoS

Gotlands sjuksköterskestudenter

GoS är ämnessektionen för sjuksköterke- och distriktssköterskestudenter vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Sektionen drivs av studenter på programmen, vid sidan av studierna. 

Vad gör vi? 

Studiesocialt

Precis som alla andra sektioner arbetar GoS för att skapa gemenskap mellan studenterna

Studiebevakning

Stor titel

Studieutveckling

Stor titel