top of page

Sektioner

Sektioner är ämnesföreningar som arbetar mot specifika program.

Det är inte bara Rindis ögon och öron i klassrummet, samordnande klassrepresentanter, sektionerna anordnar även ämnesspecifika evenemang, som temafester, läxhjälpskvällar och tävlingar.

 

Även om sektionerna jobbar mot ett specifikt studieområde, är det upp till var och en att fritt välja sin egen sektion som man önskar tillhöra!

Våra Sektioner

 

LeGo

 

Ledarskap Gotland, LeGo, är en sektion under Rindi studentkår som representerar studenter tillhörande Uppsala universitet, Campus Gotland. LeGo samlar studenter som går program med ledarskapsinriktning på campus, som idag är Masterprogrammet "Ledarskap, Kvalitet, Förbättring" och Högskoleingenjörsprogrammet med inriktning på ledarskap och kvalitetsutveckling

.

 

VisEkon

VisEkon är en sektion för företagsekonomi, socialt arbete och juridikstudenter vid Uppsala universitet, Campus Gotland. VisEkons främsta syfte är att gynna och företräda elever i olika utbildningsfrågor. Detta genom att stärka VisEkon som varumärke, skapa evenemang som lyfter dina studier och stärker dina band till näringslivet – vid sidan av dina studier.

 

GotArk

 

GotArk är ett organ som är länken mellan Gotlands studentkår Rindi och arkeologistudenter vid Uppsala Universitet, Campus Gotland. Vårt ansvar är att du som student både känner dig trygg under dina studier men också att du har roligt under tiden du studerar här.

.

HuGo

 

Vår sektion riktar sig i första hand till Byggnadsantikvarieprogrammet, Objektfornminnesprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet 1-3, Grundlärarprogrammet 4-6,
Masterprogram i digital konsthistoria och masterprogram i humaniora - kulturarv och hållbarhet!  Representanter från alla program är vårt mål!

.

 

SVIT

 

SVIT är studentkårssektionen för dig som läser Systemvetenskap eller Digital affärsutveckling. De inblandade är studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland som vill ta vara på sin egen och andras studietid. SVIT anordnar aktiviteter för alla. Samtidigt arbetar vi med att förbättra studiekvalitet genom våra studentrepresentanter, dit du kan vända dig om du vill ha hjälp.

 

EnVis vänder sig till alla som studerar med miljövetenskaplig inriktning. Vi finns till för att skapa sammanhållning och trygghet för våra elever. Därför finns vi här om du har frågor om din utbildning eller om det har uppstått problem under dina studier. Vi vill även arrangera event där både du och vi får möjlighet att träffa nya människor.

 

 

 

GGS är den sektion under Gotlands Studentkår Rindi som arbetar för alla studenter som studerar vid institutionen för speldesign vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Huvuduppgiften för GGS är att samla dessa studenter under en enad banderoll för att föra elevernas åsikter mot Campus Gotland och speldesignavdelningen, samt att organisera sociala eller studierelaterade evenemang.

 

GoS

GoS är ämnessektionen för sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Vi arbetar för att upprätthålla studenters rättigheter under studietiden. Med stöd och uppbackning från Rindi arbetar vi aktivt för att utveckla utbildningen till det bättre. Vi hoppas också kunna bidra till att skapa en god gemenskap mellan eleverna, genom att anordna olika sociala evenemang.

bottom of page