top of page

Förtroendevalda Presidiumet

Foto 2023-09-03 16 16 21.jpg

Studie Politisk Ordförande
Jonas Eriksson

  • Email Ordförande

Arbetar främst med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser för och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av de frågor som berörs.

Mitt Arbete

Studentkårens huvuduppgift är att tillvarata studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en fungerande arbetsmiljö och möjlighet till studiesociala aktiviteter. Studentkåren ska även verka för ett gott samarbete med universitetet, regionen och näringslivet på Gotland, samt aktivt delta på den nationella arenan. Mina arbetsuppgifter innefattar:

Ansvara för kårerna administrativt

Lyssna på studenternas behov

Samarbeta med andra kårer och organisationer

Ge studenterna på Gotland bästa möjliga studietid

Representera Rindi i Uppsala

Foto 2023-09-03 16 13 54.jpg

Studiesocial Ordförande
Shervin

  • Email social

Ansvarar för allt från Rindi slott, mästerier, evenemang till rabattkort och föreningens kontakter med näringslivet på ön.

Mitt Arbete

Studentlivet är så mycket mer än bara studier. Det är nu du skapar minnen och relationer för livet, det är förmodligen också här du kommer att vara fattigast i livet och även kreativ. 


Rindi ska vara vad du behöver, ett vardagsrum, en studiemiljö, ett lunchrum - vad du vill. 


Jag heter Shervin och är studiesocial ordförande 2023 - 2024 och jag är huvudansvarig för kårhuset och våra sociala aktiviteter. Så allt från sittningar till att se till att det finns kaffe. Till min hjälp har jag vårt mästeriråd med tillhörande mästerier, våra utskottsledare och våra sektioner som bildar ett fantastiskt team av eldsjälar.

Foto 2023-09-18 17 40 09_edited.png

Vice politisk Ordförande
Erik Franzén

  • Email Vice Ordförande

Vice ordförande med ansvar för studiebevakning i studentkåren och för det geografiska området Campus Gotland vid Uppsala universitet. Hjälper generellt enskilda studenter med studierelaterade problem.

Mitt Arbete

Studiebevakningen är kårens huvuduppgift och det är vice ordförande som är ytterst ansvarig för verksamheten tillsammans med ordförande. Jag bevakar studiesituationen för studenterna vid Campus Gotland, utser studenter till olika råd och kommittéer, deltar i lokala och nationella möten är bara några av de saker som Rindi arbetar med.

Jag heter Erik och är vice ordförande 2023-2024 och är ansvarig för studiebevakningen på Campus Gotland.

Som studiebevakare är jag den person som hjälper dig om universitetet inte uppfyller sina egna riktlinjer (t.ex. om din tenta inte blir rättad i tid eller om du har blivit utsatt för diskriminering). 

Styrelsen har också en studiepolitisk sekreterare. Den individen hjälper oss ordföranden att driva olika studiepolitiska projekt, sitta i biblioteksstyrelsen, planeringsrådet för Campus Gotland, delta i konferenser och annat vardagligt arbete.

Jag assisterar och lär ut också sektionerna i deras studiebevakande roll, vilket innebär att du alltid kan vända dig till just din sektion för att få hjälp.

Om något dyker upp så kan du alltid mejla, ringa mig eller titta in under våra öppettider.
Tänk på att när du mejlar ditt ärende så försvinner en del av din sekretess för det.
Med det så rekommenderar vi alltid att du skickar in ditt ärende genom vår flik Service.

bottom of page