top of page

Studiebevakning

En av kårens huvuduppgifter är att se till att studenterna på campus Gotland har en så kvalitativ och rättssäker utbildning som möjligt. Från och med höstterminen 2018 har vi en heltidstjänst som jobbar med just detta.

 

Studiebevakaren finns här för dig genom att svara på frågor eller driva ärenden mot universitetet. Det kan röra sig om elever som inte får schemat i tid, eleven känner sig orättvist bedömd eller annat fall som bryter mot elevernas arbetsvillkor.

Student- och doktorandrepresentanter

Tillsammans med övriga studentkårer vid Uppsala universitet finansierar vi på Rindi två student- och doktorandrepresentanter utöver den studiepolitiskt ansvarige vice ordföranden som också är vår studievårdare.


 

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta dem. Det kan vara så att du hamnat i konflikt med universitetet, vill ha stöd i disciplinärenden eller om du känner dig orättvis eller felaktigt behandlad under studietiden.


 

Student- och doktorandombudsmän arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och ger gratis assistans till alla studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i ett fackförbund för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende eller vidarebefordrar information om du inte önskar det.

 

Ombudsmän kan:

- Vara ett neutralt och oberoende organ mellan dig som student/doktorand och

Uppsala universitet i en möjlig konflikt.

- Hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.

- Hjälp med reklamationer.

– Undersök om Uppsala universitet följer reglerna i handläggningen av ditt ärende.

och att dina rättigheter skyddas.


 

Ombudsmän kan inte:

– Förespråka å dina vägnar mot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och

riktlinjer.

- Beslut i saken.

- Instruera eller bli instruerad av enheter eller beslutande organ vid Uppsala universitet.

- Vara besvärsinstans för ärenden som redan handlagts av andra enheter eller beslutande organ på

eller beslutande organ vid Uppsala universitet.

bottom of page