top of page

Om Oss

Gotlands Studentkår Rindi

Studentkårens huvuduppgift är att tillvarata studenternas intressen genom att verka för att eleverna får en utbildning av hög kvalitet, en fungerande arbetsmiljö och möjlighet till studiesociala aktiviteter. Studentkåren ska också verka för ett gott samarbete med Högskolan, regionen och näringslivet på Gotland samt aktivt delta på den nationella arenan.

 

Gotlands studentkår Rindi (etbl. 1998) är studenternas demokratiska intresseorganisation och representerar alla studenter som studerar vid Uppsala universitet Campus Gotland.

 

I vår studiepolitiska verksamhet talar vi för studenterna gentemot högskolan, bevakar utbildningarna på Campus Gotland och hjälper dig med studierelaterade frågor. Dessutom är vi också mötesplatsen där du kan lära känna andra studenter, sitta och plugga i Rindiborgen, och ha kul med dina vänner. På Rindi kommer du inte att vara en av mängden, du kommer att vara en av gemenskapen!

Möt Rindi

Presidium och Styrelse 2023/24

rindi board (7)_edited.jpg
rindi board.png
1.png

Studiepolicy

Vi är organisationen som arbetar för att förbättra situationen för dig som student på Gotland genom påverkansarbete både till högskolan och Region Gotland.

 

Du kan komma till oss om du har en åsikt eller vill påverka något som förbättrar situationen för eleverna.

 

Vi finns även tillgängliga för dig som behöver hjälp med studentjuridik, om du känner dig illa behandlad av universitetet eller har åsikter om hur saker och ting sköts på campus.

Studiesocial

Våra mästerier, med vår studiesociala ordförande, sköter våra studiesociala aktiviteter för studenterna på Campus Gotland och vi har utskott för allt från gymnastik, padel och fotboll. Masterierna arrangerar även egna saker beroende på deras fokus, såsom baraktiviteter, kökshantering, DJ, temafester och liknande.

Sektioner

Sektioner är ämnesföreningar som arbetar mot specifika program. De är inte bara Rindis ögon och öron i klasserna och samordnar klassrepresentanter, utan de organiserar också ämnesspecifika evenemang, såsom temafester, läxhjälpskvällar och tävlingar.

 

Allt detta är öppet för alla våra medlemmar att prova på och gå med i, och det är något vi varmt rekommenderar att du gör.

bottom of page