top of page

LeGo

Ledarskap Gotland

Ledarskap Gotland, LeGo, är en sektion under studentkåren Rindi som representerar studenter tillhörande Uppsala universitet, Campus Gotland. LeGo samlar studenter som går program med ledarskapsinriktning på campus, vilket för närvarande är magisterprogrammet "Ledarskap, kvalitet, förbättring" och högskoleingenjörsprogrammet med inriktning mot ledarskap och kvalitetsutveckling.

Vårt Arbete

LeGos styrelse arbetar främst studentpolitiskt för att säkerställa studenternas utbildningskvalitet och rättigheter, men har även en studentsocial roll. LeGo vill erbjuda sina studenter bästa möjliga studietid och anordnar därför event och möten parallellt med det studiepolitiska arbetet.

 

 

Kontakta oss om du vill engagera dig, har synpunkter, frågor eller om du vill rekommendera ett event framöver.
 

Contact us if you want to get involved, have views, questions or if you want to recommend an event in the future.

Möt LeGo Styrelsen

bottom of page