top of page

Vår uppgift

Gotlands Studentkår Rindi

Studentkårens huvuduppgift är att tillvarata studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en fungerande arbetsmiljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter. Studentkåren ska även verka för ett gott samarbete med Universitetet, regionen och näringslivet på Gotland, samt aktivt delta på den nationella arenan.

Gotlands Studentkår Rindi (etbl. 1998) är studenternas demokratiska intresseorganisation och representerar alla studenter som studerar vid Uppsala universitet Campus Gotland.

I vår studiepolitiska verksamhet för vi studenternas talan mot universitetet, bevakar utbildningarna på Campus Gotland, och hjälper dig med studierelaterade frågor. Förutom det är vi även mötesplatsen där du kan lära känna andra studenter, sitta och plugga i Rindiborgen, och ha kul med dina kamrater. Hos Rindi blir du inte en i mängden, du blir en i gemenskapen!

Studiepolitiskt

Vi är organisationen som arbetar för att förbättra situationen för dig som student på Gotland genom påverkansarbete både till universitetet och Region Gotland.

Till oss kan du komma ifall du har en åsikt eller vill påverka något som förbättrar situationen för studenterna.

Vi finns även för dig som behöver studenträttslig hjälp, ifall du känner dig illa behandlad av universitetet eller har åsikter om hur saker sköts på campus.

 

Studiesocialt

Våra mästerier med vår Studiesociala ordförande sköter vår studiesociala verksamhet för studenterna vid Campus Gotland, och har utskott för allt från gyckleri, kör, och fotboll, till tango och yoga. Mästerierna arrangerar även egna saker beroende på deras inriktning, så som barverksamhet, köksmästeri, DJ, temafester, och liknande.

Sektionerna

Sektionerna är ämnesföreningar som arbetar mot specifika program. Dessa är inte bara Rindis ögon och öron ute i klasserna och samordnar klassrepresentanter, men de fixar även ämnesspecifika evenemang, såsom temafester, läxhjälpskvällar och tävlingar.

Allt detta är öppet för samtliga av våra medlemmar att testa på och gå med, och är något vi rekommenderar starkt att du gör.

bottom of page