Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Rindis Ordförande arbetar till störst del med studentpolitik, d.v.s. mot Uppsala Universitet och Region Gotland.

Studiesocial ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa och de självförklarande Sekreterare och Ekonomiansvarige, är rollerna flytande från år till år. 

 

Utöver styrelsen har kåren en formidabel bostadsförmedlare.
Denne nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida 
www.gotlandsstudentbostad.se

Styrelsen nås på styrelsen@rindi.com

 

Verksamhetsåret 2019-2020

Ordförande

- Oskar Svärd

 

Jobbar i huvudsak med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser till- och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av frågorna som berörs.

Kontakt: ordforande@rindi.com

Studiesocial ordförande

Timmy Mabale 

Ansvarar för nationsdelen av kåren. Alltså allt från kårhuset, mästerierna och event till rabattkort och kårens anknytning till näringslivet på ön.
Kontakt: socialt@rindi.com

Vice Ordförande med studiepolitiskt ansvar - Kim Ohlsson

Vice ordförande för kåren och studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet. Kim hjälper dig med dina studierelaterade frågor och problem.

Kontakt: studier@rindi.com

Sekreterare

- Anton Berglund

Är ansvarig för dokumentationshantering och protokollföring kring våra styrelsemöten och medlemsmöten och hjälper till med lite av varje inom kårens verksamhet.

Kontakt: styrelsen@rindi.com

Studiepolitiskt sekreterare

- Martin Forsberg

Martin arbetar huvudsakligen med att delta på diverse studiepolitiska sammanträden och driver frågor för att främja studenters intressen. 

Ekonomisk sekreterare

- Diana Lindeborg

Diana har som primär uppgift att avlasta kårens ekonomiansvariga med bl.a. bokföring och andra ekonomiska frågor.

Kontakt: diana@rindi.com

​Internationell samordnare

- Eva Cunningham

Ansvarig för bland annat kontakten med våra internationella studenter på Campus Gotland.

Kontakt: international@rindi.com

Kommunikationsansvarig 

- Oskar Isaksson

Oskar 

Kontakt: kommunikator@rindi.com

Ledamot - Philip Hagberg Enea

Philip deltar i styrelsens arbete och arbetar med allt sådant som behöver mer resurser eller egna projekt. 

Kontakt: philip@rindi.com

Ledamot 

-Simon Ekelund

 

Kontakt: Simon@rindi.com