Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Rindis Ordförande arbetar till störst del med studentpolitik, d.v.s. mot Uppsala Universitet och Region Gotland.

Studiesocial ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa och de självförklarande Sekreterare och Ekonomiansvarige, är rollerna flytande från år till år. 

 

Utöver styrelsen har kåren en bostadsförmedlare.
Denne nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida 
www.gotlandsstudentbostad.se

Styrelsen nås på styrelsen@rindi.com

_________________________________________________

For election of the board 22-23 we are looking to fill the following positions:

Study political secretary. 

Economic secretary. 

Communicator. 

International coordinator. 

Secretary. 

PHD - rep.

 

Martin

Martin Forsberg - Ordförande

Felix

Felix Lawergren - Studiesocial Ordförande

Daniel

Daniel Michaneck - Vice Ordförande

Sofie

Sofie Olsson Dahl - Boendeförmedlare

Verksamhetsåret 2020-2021

Ordförande

- Martin Forsberg

 

Jobbar i huvudsak med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser till- och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av frågorna som berörs.

Kontakt: ordforande@rindi.com

Studiesocial ordförande

Felix Lawergren

Ansvarar för nationsdelen av kåren. Alltså allt från kårhuset, mästerierna och event till rabattkort och kårens anknytning till näringslivet på ön.


Kontakt: socialt@rindi.com

Vice Ordförande

- Daniel Michaneck

Vice ordförande för kåren och studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet. Daniel hjälper dig med dina studierelaterade frågor och problem.

Kontakt: viceordforande@rindi.com