Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Rindis Ordförande arbetar till störst del med studentpolitik, d.v.s. mot Uppsala Universitet och Region Gotland.

Studiesocial ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa och de självförklarande Sekreterare och Ekonomiansvarige, är rollerna flytande från år till år. 

 

Utöver styrelsen har kåren en formidabel bostadsförmedlare.
Denne nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida 
www.gotlandsstudentbostad.se

Styrelsen nås på styrelsen@rindi.com

 

Anton Berglund

Anton Berglund - Ordförande

Eva Cunningham

Eva Cunningham - Studiesocial Ordförande

Philip Hagberg-Enea

Philip Hagberg-Enea - Vice Ordförande

OVI01311

Lovisa Thuresson - Boendeförmedlare

Verksamhetsåret 2020-2021

Ordförande

- Anton Berglund

 

Jobbar i huvudsak med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser till- och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av frågorna som berörs.

Kontakt: ordforande@rindi.com

Studiesocial ordförande

Eva Cunningham

Ansvarar för nationsdelen av kåren. Alltså allt från kårhuset, mästerierna och event till rabattkort och kårens anknytning till näringslivet på ön.
Kontakt: socialt@rindi.com

Vice Ordförande - Philip Hagberg Enea

Vice ordförande för kåren och studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet. Philip hjälper dig med dina studierelaterade frågor och problem.

Kontakt: viceordforande@rindi.com