Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Rindis Ordförande arbetar till störst del med studentpolitik, d.v.s. mot Uppsala Universitet och Region Gotland.

Studiesocial ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa och de självförklarande Sekreterare och Ekonomiansvarige, är rollerna flytande från år till år. 

 

Utöver styrelsen har kåren en formidabel bostadsförmedlare.
Denne nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida 
www.gotlandsstudentbostad.se

Styrelsen nås på styrelsen@rindi.com

 

Verksamhetsåret 2019-2020

Ordförande -
Oskar Svärd

 

Jobbar i huvudsak med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser till- och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av frågorna som berörs.

Kontakt: ordforande@rindi.com

 

Studiesocial ordförandeMatilda Dreijer 

 

Ansvara för nationsdelen av kåren. Alltså allt från mästerierna och event till rabattkort och anknytning till näringslivet på ön.
Kontakt: socialt@rindi.com

Studiebevakare - Kim Ohlsson

 

Studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet. Hjälper dig med dina studierelaterade frågor och problem.

Kontakt: studier@rindi.com

Sekreterare - Anton Berglund

 

Är ansvarig för dokumentationshantering och protokollföring kring våra styrelsemöten och medlemsmöten.

 

Studiepolitiskt sekreterare - Martin Forsberg

 

Deltar på diverse studiepolitiska sammanträden och driver egna projekt. 

Ekonomisk sekreterare - Simon Ekelund

Kontakt: ekonomi@rindi.com
 

Primär uppgift att avlasta kårens ekonomiansvarige. 

​Internationell samordnare - Eva Cunningham

Ansvarig för bland annat kontakten till de internationella studenterna på campus.

Kontakt: international@rindi.com

Ledamot - Faadil Jamal