top of page

Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Rindis Ordförande arbetar framförallt med studentpolitik, det vill säga frågor riktade till Uppsala Universitet och Region Gotland.

Studiesocial ordförande håller i allt studiesocialt, det vill säga aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

 På Rindi finns också en självförklarad Sekreterare samt Ekonomiansvarig.
Utöver dessa positioner är rollerna flytande från år till år. 

Styrelsen nås på styrelsen@rindi.com

For election of the board 22-23 we are looking to fill the following positions:

  • Vice President

  • Communicator

  • Secretary.

  • PHD - rep

Verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande

Jonas Eriksson

 

Jobbar i huvudsak med studiepolitiska frågor på lokal och nationell nivå. Studentbostäder, CSN, studentrepresentation, resurser till- och kvalitetsutveckling av utbildning är bara några av frågorna som berörs. 

Kontakt: ordforande@rindi.com

Studiesocial ordförande

Shervin

Ansvarar för allt från kårhuset, mästerierna och event till rabattkort och kårens anknytning till näringslivet på ön.


Kontakt: socialt@rindi.com

Vice Ordförande

Erik Franzén

Vice ordförande för kåren och studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet. Hjälper generellt individuella studenter med studierelaterade problem.

Kontakt: viceordforande@rindi.com

Verksamhetsrevisor

Simon Wallin

Följer upp styrelsens arbete och ser till att lagar och Rindis stadgar följs.

Kontakt: simon.wallin@his.se

Boendeförmedling

Utöver styrelsen har Rindi en heltidsanställd boendeförmedlare vars tjänster riktar sig till alla studenter på Uppsala Universitet Campus Gotland.
 

Boendeförmedlaren hanterar webbsidan www.gotlandsstudentbostad.se

och nås bäst på mejl: boende@rindi.com

IMG_5751_CCBY SOD_edited_edited

Sofie Olsson Dahl Boendeförmedlare

bottom of page