top of page

Studier och studiebevakning.

Studiebevakning är kårens främsta uppgift och det är kårordföranden som är ytterst ansvarig för verksamheten. Att bevaka studiesituationen för studenterna vid Campus Gotland, tillsätta studenter i olika råd och nämnder, delta i lokala och nationella sammanträden är bara några av de saker som Rindi arbetar med.

I styrelsen finns en eller två studiepolitiska sekreterare. Dessa hjälper ordförande med att driva olika studiepolitiska projekt, sitter med i biblioteksnämnden, planeringsrådet för Campus Gotland, deltar vid konferenser och annat vardagligt arbete.

Studiebevakaren är den som hjälper dig om universitetet inte uppfyller sina egna riktlinjer (ex om din tenta inte är rättad i tid eller om du blivit utsatt för diskriminering). 

Även sektionerna har en studiebevakande roll vilket innebär att du även alltid kan vända dig till just din sektion för hjälp.

Kontakt:

Vice ordförande 2023-2024 Erik Franzén: viceordforande@rindi.com

298988117_5299819036763167_8989470914004008611_n.jpg

Kontakt:
Erik Franzén: Vice ordförande med studiebevakningsansvar
viceordforande@rindi.com

 

bottom of page