top of page

Studiebevakning

Ett av kårens främsta uppdrag är att se till att studenterna vid campus Gotland har en så kvalitativ och rättssäker utbildning som möjligt. Hos oss finns från och med höstterminen 2018 en heltidsarvoderad tjänst som arbetar med just detta.

Studiebevakaren finns här för dig genom att svara på frågor eller driva ärenden mot universitetet. Dessa kan beröra att studenter inte fått schemat i tid, studenten känner sig orättvist bedömd eller ett annat ärende som bryter mot Studenters arbetsvillkor.

Här kan du läsa vidare kring Undervisning och Examination.

Student- och doktorandombud


Tillsammans med de andra studentkårerna vid Uppsala universitet så finansierar vi på Rindi två student- och doktorandombud utöver Vice ordförande med studiepolitiskt ansvar som även är vår studiebevakare.


Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta dessa. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.


Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

 

Ombuden kan:
- Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och
Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
- Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
- Hjälpa till med klagomål.
- Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden
och att dina rättigheter skyddas.


Ombuden kan inte:
- Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och
riktlinjer.
- Bestämma i ärendet.
- Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
- Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter
eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:
Mail: ombud@us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32 eller 018 - 480 31 10


För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.
 

298988117_5299819036763167_8989470914004008611_n.jpg

Kontakt:
Erik Franzén: Vice ordförande med studiebevakningsansvar
viceordforande@rindi.com

 

Bra att veta:

bottom of page