RaukSex

Rindis phestmästeri kallas också för RaukSex och har huvudansvar för att pynta kåren vid olika evenemang.

 

RaukSex Är för nuvarde på is och inte aktivt utåt.

Mästare: 
Rindi Spöket

Vice mästare: