RaukSex

Rindis phestmästeri kallas också för RaukSex och har huvudansvar för att pynta kåren vid olika evenemang.

 

RaukSex håller i två storkvällar under året, dessa är Halloween och VVV (Våga Vägra Vinter).

Inför dessa kvällar gör vi egna dekorationer som vi sedan pyntar kåren med enligt rådande tema.

 

Utöver dessa kvällar hjälper vi till att pynta kåren om en sektion eller någon annan vill använda kåren och pynta den på speciellt sätt.

 

Phestmästeriet hjälper också till vid kvällar då exempelvis beerpong och caps arrangeras på kåren.

Mästare: 
Therese Karlborg

Vice mästare: