Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen består utav representanter från samtliga ämnessektioner, styrelsens ekonomiska assistent samt kårens Studiesociala ordförande.

Syftet är att tillsammans hantera sponsring, samarbeten samt näringsliv- och nätverkskontakt får såväl kåren som helhet samt sektionernas specifika områden och intressen. 

Under hösten 2017 arrangerades en näringslivvecka som besöktes av Academic work, Unionen samt PayEx. 

Gruppen arrangerar våren 2018 två stycken mässor med fokus på lokala sommarjobb för såväl våra engagerade som våra medlemmar. 

Kontakt

Primärt ansvar har Studiesocial ordförande med stöd av Näringslivsgruppen. 

För frågor och information:

Socialt@rindi.com

Naringsliv@rindi.com

Kontakt

Primärt ansvar har Studiesocial ordförande med stöd av Näringslivsgruppen. 

För frågor och information:

Socialt@rindi.com

Naringsliv@rindi.com