top of page

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen består utav representanter från samtliga ämnessektioner, styrelsens ekonomiska assistent samt kårens Studiesociala ordförande.

Syftet är att tillsammans hantera sponsring, samarbeten samt näringsliv- och nätverkskontakt får såväl kåren som helhet samt sektionernas specifika områden och intressen. 

Kontakt

Primärt ansvar har Studiesocial ordförande med stöd av Näringslivsgruppen. 

För frågor och information:

Socialt@rindi.com

Naringsliv@rindi.com

Kontakt

Primärt ansvar har Studiesocial ordförande med stöd av Näringslivsgruppen. 

För frågor och information:

Socialt@rindi.com

Naringsliv@rindi.com

bottom of page