top of page

Mästerierna

Det är mycket som händer på Rindi, och majoriteten drivs ideellt av våra mästerier och därmed våra studenter. 

För att engagera sig i ett mästeri krävs absolut inga förkunskaper - vi tillhandahåller allt från workshops till utbildningar relevanta för diverse mästerier. 

 

bottom of page