Lediga uppdrag:

Kårstyrelsen

  • Sekreterare -  Har som fokusområde att föra protokoll under styrelse- och medlemsmöten. Sekreteraren har även en
    övergripande kontroll av styrelsens dokument. 

  • Ekonomisk sekreterare - Den ekonomiska sekreteraren har som primär uppgift att avlasta kårens ekonomiansvariga

       (i dagsläget presidiet) samt hjälpa till vid eventuella frågor angående den löpande ekonomin.

  • Kommunikatör Som Kommunikatör i styrelsen har man ansvar förde kanaler som används för att förmedla information

       till medlemmar och övriga studenter på Campus Gotland. För detta krävs det en nära kontakt med presidiet men även med mästare

       och sektionsansvariga.

Nomineringar och frågor: 

För frågor eller för att nominera dig och andra, kontakta: info@rindi.com

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Studentrepresentant

Genom att engagera dig och bli studentrepresentant ser du till att din och dina medstudenters utbildning håller en så hög kvalitet som möjligt. Det finns flertalet olika uppdrag att söka både lokalt hos oss på Rindi, men även inom universitetet eller nationellt. Oberoende vilket uppdrag man blir vald till så finns en stor möjlighet att påverka, knyta kontakter och få erfarenheter som är svåra att få någon annan stans.

Blir du vald till ett Centralt studentrepresentantsuppdrag finns det möjlighet för dig att via intyg tillgodose dig poäng för utlandsstudier. Läs mer om detta här.

Vid frågor, eller ansökan, kontakta ordforande@rindi.com

Vid frågor, eller ansökan, gällande Centrala studentrepresentantsuppdrag kontakta karsamverkan@uadm.uu.se

           Uppdrag vid UU Campus Gotland 2019-2020

För nuvarande finns inga lediga studentrepresentantsuppdrag vid campus.

Centrala studentrepresentantuppdrag 2019-2020

Dessa tillsätts gemensamt av kårerna (Kårsamverkan) vid Uppsala universitet.

Valmöte hölls 2019-05-06, listan är sedan dess inte uppdaterad.

Har du frågor? Kontakta Kårsamverkan på karsamverkan@uadm.uu.se eller Rindis ordförande på ordforande@rindi.com

__________________________________________________________________________________________________

Nationella uppdrag

Löpande publiceras det uppdrag på Sveriges förenade studentkårer (SFS) hemsida. Dessa kan du endast söka om du är medlem hos oss på Rindi. 

För att se vilka uppdrag som finns nu, klicka HÄR.


Du kan även följa SFS - Studentrepresentanter på Facebook (Länk)