Köksmästare - Linus de Witt

Vice köksmästere - Dexter Johnsson