top of page

Gotland Game Students

GGS är den sektion under Gotlands Studentkår Rindi som arbetar för alla studenter som läser vid Institutionen för Speldesign vid Uppsala universitet, Campus Gotland.


GGS huvuduppgift är att samla dessa studenter under en enad fana för att dels föra studenternas åsikt mot Campus Gotland och speldesign-institutionen, dels att arrangera sociala eller studierelaterade evenemang.

Styrelsen 2023

Ordförande

Rasmus Löfgren

Vice Ordförande

Birk Vanrillaer

Event Branch President

Mira Angyal

Treasury Officer

Marcus Landley

Aayush Sarcar

 

Recruitment Officer

Henrik Strömberg

Student Case Officers

Jakub Orlowski


Student Representative Officer (Support)
Erik Nikiforov

G-Building Officer

Jean Carnesecchi

Board Members

Kit Shing Leong
Aaditya Kalluri

Kontakt

game@rindi.com


Vi representerar följande program:

Kandidatprogram i speldesign

Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kandidatprogram i speldesign och programmering

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Masterprogram i speldesign (ett år)
Masterprogram i speldesign

bottom of page