Gotland Game Students

GGS är den sektion under Gotlands Studentkår Rindi som arbetar för alla studenter som läser vid Institutionen för Speldesign vid Uppsala universitet, Campus Gotland.


GGS huvuduppgift är att samla dessa studenter under en enad fana för att dels föra studenternas åsikt mot Campus Gotland och speldesign-institutionen, dels att arrangera sociala eller studierelaterade evenemang.

Styrelsen 2021

Ordförande: Sophia Al-Nawasreh

Kontakt: game@rindi.com
 

Vi representerar följande program:

Kandidatprogram i speldesign

Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kandidatprogram i speldesign och programmering

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Masterprogram i speldesign