Engagemang

Positionstyper som finns att vara engagerad i:

Mästare – ledare för Rindis olika mästerier

Rindistyrelsen – organisatörerna och ledarna för hela Rindi

Sektionsstyrelser – ledare för skolans ämnessektioner och deras representanter
Utskottsledare - ansvariga och ibland även instruktörer för Rindis utskott.

Staber – arrangörer av olika event eller projekt

Valberedning – intervjuar och rekommenderar vem som ska bli Rindis styrelse verksamhetsåret 2020-2021

 

Ordinarie val av alla Mästare, Staber och Sektionsstyrelser sker v47! Fyllnadsval sker vid behov!

Ordinarie val av Rindistyrelsen sker på kårmöten i mars och maj! Fyllnadsval sker vid behov!

 

Nedan följer mer i detalj vad posterna handlar om.

 

 

Mästare

Alla mästare sitter tillsammans i Mästarrådet, en instans som behandlar kårens sociala sida genom att sprida information och planera emellan mästerierna, behandla äskningar och planera större event, t.ex storkvällar.

Vi söker 2 mästare per post, en mästare och en vice mästare. Det är ingen stor skillnad emellan de två, utan inom mästarparet gör man upp ansvarsfördelningen. Den ena är bara ytterst ansvarig för mästeriet och dess primära kontaktperson.
Kravet på att söka till mästare är att du skall ha jobbat inom mästeriet i en termin, eller ha kunskap inom området sedan innan.

Mästarna sitter vanligtvis under ett kalenderår. Denna period är satt så att ifall du går i 2an och är sugen på en mästarpost skall du inte behöva oroa dig för att du inte skall hinna med att både ha en mästarroll och göra ditt examensarbete i 3an.

 

Barmästare
Barmästare har hand om vår barverksamhet på kåren. Det innebär att du organiserar barlagen, rekryteringen och utbildningarna för baren. Du bestämmer även till stor del vad som köps in till baren och tillsammans med vice ordförande bestämmer ni priser. Du sköter även inköp för baren, ny utrustning eller uppdatering av gammal utrustning. Tillsammans med de andra mästarna så gör ni Rindis event möjliga och awesome.

 

Borgmästare
Som borgmästare så är du ansvarig för uppehållandet av vårt kårhus, gå inspektionsronder, åtgärda enklare problem med lampor och interiörer. Till din hjälp har du de studenter som visar intresse för att medverka i borgmästeriet.  Borgmästeriet är även med vid byggnationer, så som nytt DJ-bås eller förvaringslösningar. Du har även tillgång och ansvar för kårens verktyg och maskiner och har ett kryp in/snickarbod på vinden. Tillsammans med Vice får och sprider du instruktioner om brandsäkerhet och kontrollerar att vårt fantastiska hus hålls helt och säkert. Som Borgmästare kommer du lämna permanenta förändringar efter dig på Rindi!

 

Köksmästare
Som köksmästare så har du ansvar för köket och de som arbetar där. Du sköter organiseringen av de arbetande och alla köksinköp. Du planerar utbildningar, menyer och i samarbete med de andra mästerierna så gör ni att Rindis kvällar och event blir roliga och minnesvärda. Du har i rollen en stor möjlighet att påverka hur köket utvecklas!

 

Ljudmästare
Som ljudmästare så har du ansvar för ljud- och ljus-utrustningen på kåren, samt ansvar för att organisera DJs och annan musikspelning under kårens öppna kvällar och event. Du ansvarar för att anordna ev utbildningar av nya DJs, underhåll på utrustning samt inköp av ny utrustning för ljud och ljus. Det är en enorm chans att utveckla och leda hur kåren använder ljud, ljus och dansgolvet!

 

Phestmästare
Som Phestmästare ansvarar du för Phestmästeriet (RaukSex). Festmästeriet har hand om förberedelser, pynt och design på våra storkvällar(Halloween, Våga Vägra Vinter, osv). RaukSex har även ofta stort deltagande i staber för stora event som AG och Lamning, samt stort deltagande som Herdar. Phestmästeriet arrangerar även andra aktiviteter, tävlingar, sittningar och upptåg som enar studenter i lek o gemenskap. Som phestmästare har du chansen att påverka storkvällar på Rindi och vad för event Rindi håller för sina medlemmar.

 

 

Rindistyrelsen

 

Styrelsen är de som har det översiktiga ansvaret för att rätt arbetsuppgifter görs, att rätt evenemang hålls och att rätt påverkansarbete utförs.

T ex är det styrelsen som tar fram Skitviktigt (Rindis nyhetsbrev på Campus Gotlands toaletter), samordnar mästerierna (baren, köket, DJs, caféet, etc) och att sektionerna fungerar.

 

Kårrdförande

Rindis kårordförande arbetar huvudsakligen med studentärenden och studentpolitik. Med andra ord ser ordförande till att både universitetet och staden är schyssta mot studenterna.

Ordförande är arvoderad och arbetar på heltid för Rindi.

 

Studiesocial ordförande

Rindis studiesociala ordförande är vad de i Uppsala skulle kalla för Curator. Dennes uppgifter innefattar studenternas fritid, Rindis lokalers välmående och är ansvarig för att det finns volontärer som arbetar med detta, t ex bartenders till baren, ledare för sportklubbar o.s.v.

Studiesocial ordförande är arvoderad och arbetar på heltid för Rindi.

 

Ekonomiansvarig & Kassör

Ekonomen på Rindi håller i bokföringen av verksamheten och ser till att allt som har med pengar att göra går rätt till.

Den ekonomiansvarige är arvoderad och arbetar på 40% för Rindi.

 

Ledamot

Ledamöterna i Rindis styrelse gör vad kåren behöver dem till. Olika år prioriteras olika uppgifter och ledamöterna tillsätts efter dessa behov.

Exempel på positioner: sekreterare, sektionsansvarig, PR, arbetsmiljö, IT, internationalisering, jämlikhet, dokumentering.

Ledamöterna är icke arvoderade, utan arbetar ideellt.

 

 

 

Sektionsstyrelser

 

Funkar allt som det ska i ditt program? Finns det något du vill ändra på eller vill du bara skapa programspecifika event? Då är det här du börjar!

Poster:
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Socialt ansvarig, IT/PR, Näringsliv, etc.

 

Sektionernas medlemmar (dvs studenterna!) väljer sina egna styrelser under sitt årsmöte!

Är DU intresserad? Maila din kandidatur till din sektion:

GAME, game@rindi.com – Speldesign, Webbprogrammering

GoS, gos@rindi.com – Sjuksköterskor

GotArk, gotark@rindi.com – Arkeologi

HuGo, hugo@rindi.com – Förskollärare, Antikvarier, Liberal Arts

LeGo, lego@rindi.com – Ledarskap, Ingenjör

VisEkon, visekon@rindi.com – Ekonomi, Juridik

EnVis, info@rindi.com – Miljövetenskap


Utskottledare
Till vardags hålls många aktiviteter utanför våra mästerier som ofta har en fritids eller sportanknytning - dessa kallas utskott. Vi har allt från fotboll och fitness till bokcirkel och improvisationsteater som är till 100% arrangerat av våra medlemmar. 
För att bli ledare för ett utskott tar man kontakt med sittande ledare eller studiesocial ordförande. Vill du däremot skapa ett utskott och bidra med din erfarenhet? Kontakta studiesocial ordförande direkt. 

 

Staber

 

AG-Stab
Absolut Gotland är Sveriges största studentfestresa och hålls här på ön av Rindi i samarbete med Kneippbyn och planeras och genomförs av en stab av medlemmar. Förra året var det över 800 studenter från hela Sverige som kom till ön under mitten av Maj för att festa, umgås och leka tillsammans. Eventet planeras och drivs av en stab på 5-15 personer och är öppen att söka för alla medlemmar. Staben leds av 1-3 personer (Amiraler). Olika ansvarsposter skapas inom staben, till exempel transport, inköp, PR, lekledare osv. Du kan antingen söka in som generell stab eller skriva ifall det är något specifik post du skulle vilja söka till!

 

Lamningsstab
Rindis introduktionsveckor i början på varje hösttermin kallar vi för lamning.  Den planeras och genomförs av en stab på generellt 5-10 personer som leds av 2-3 huvudansvariga (Generaler). Till sin hjälp söker staben sedan faddrar (Herdar) som leder grupper och håller i stationer.
Som stab har du chansen att påverka och leda hur mellan 200 och 400 nya studenter börjar sina år här på ön, hittar vänner, bygger gemenskap och hittar trygghet. De allra flesta av er har själva haft en lamning. Har ni idéer på hur den skulle bli ännu bättre? Vill ni se till att nästa års lamning blir lika rolig som er egen? Sök då in som stab!

 

 

Valberedning

Valberedningen består av totalt 4 poster – två poster sökbara för alla medlemmar, en post ur styrelsen och en ur mästarrådet, och till i år (2020) kommer alla medlemmar i valberedningen från olika sektioner, vilket alltid är bra. Dess ansvar är att ta in ansökningar, genomföra intervjuer med kandidater, och sedan vid styrelsevalet i maj (dit alla medlemmar i Rindi är välkomna) ge sin rekommendation till kårmötet som beslutar om och väljer den nya styrelsen! Utöver det kommer även ett ansvar att dokumentera valen så att de blir säkra och genomskinliga.

Vill du komma i kontakt med valberedningen?
Skicka gärna ett mail till valberedning@rindi.com