top of page

Vill du knyta kontakter med näringslivet? Då har du din chans den 7 april!

 

VisEkon bjuder in alla studenter till den årliga företagsmässan. Mässan äger rum den 7 april kl: 10–16 i Almedalsbiblotekets foajé. Du får chansen att mingla med företag kommer det även att bjudas på en kopp kaffe och fika.

 

Låt oss presentera företagen ni får möta på företagsmässan 2022!

Nordea

Nordea Bank AB är en nordisk bank- och finanskoncern. Nordea har cirka 11 miljoner bankkunder, över 1 400 kontor och 700 000 företagskunder. Nordeas internetbank är en av världens största med 6,2 miljoner användare.

 

Grant Thornton

Grant Thornton har 1200 medarbetare på 22 kontor runt om i Sverige och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning

 

Ludvig & Co

Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) specialiserar sig i allt ifrån jordbruk till turism och bygg och entreprenad.

 

PayEx

PayEx är ett dotterbolag till Swedbank och är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag som främst arbetar med utkontraktering av betalningsprocesser.

 

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB är ett svenskt statligt riskkapitalbolag. Almi Företagspartner AB är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i Almi Invest AB.

 

Cementa 

Cementa är ett svenskt byggmaterialföretag, vilket är ett dotterföretag till det tyska Heidelberg Cement Group. Cementa tillverkar cement i Slite och Skövde.

 

Elians

Elians arbetar med ny teknik och moderna energieffektiva lösningar. Elians säljer och installerar solcellanläggningar.

 

Science Park Gotland

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Dem investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom dotterbolaget RegionInvest Gotland.

 

Drivhuset

Drivhuset är en svensk organisation som på 14 platser i Sverige dagligen hjälper studenter att utveckla entreprenörskap, förverkliga idéer, affärsidéer och starta företag.

bottom of page