top of page

Borgmästeriet.

Borgmästeriet arbetar tillsammans med vår Studiesociala Ordförande med att underhålla Rindiborgen, designa och konstuera fiffiga lösningar till kårens verksamhet och vara allmänt fantastiska. 

Du når dem genom att maila mastare@rindi.com

Borgmästare: 
Alvin Anderling
Vice Borgmästare:
Posten är för tillfället vakant

bottom of page