Borgmästeriet.

Borgmästeriet arbetar tillsammans med vår Studiesociala Ordförande med att underhålla Rindiborgen, designa och konstuera fiffiga lösningar till kårens verksamhet och vara allmänt fantastiska. 

Du når dem genom att maila mastare@rindi.com

Borgmästare: 
Alvin Anderling
Vice Borgmästare:
Posten är för tillfället vakant