Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.


Skulle du vara nyfiken på styrelsens protokoll är det bara att skicka ett mail till info@rindi.com, eller komma upp på kontoret.

 

Rindis ordförande arbetar till större del med studierelaterade frågor relaterat till Uppsala Universitet och samhället i stort på ett lokalt och nationellt plan, men är även studiebevakare och är den person som studenter kan vända sig till vid frågor eller problem gällande deras studier.

Studiesocial Ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa är rollerna flytande från år till år. Nedan kan du se hur styrelsen ser ut för tillfället!’

 

Utöver styrelsen har kåren en formidabel bostadsförmedlare vid namn Sara Cederlund.
Sara nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida www.gotlandsstudentbostad.se

 

 

Verksamhetsårets 17/18

Kårordförande
Micaela Janatuinen

Jobbar i huvudsak med den studiepolitiska sidan av studentkårens verksamhet samt studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet.
Kontakt: ordforande@rindi.com

Studiesocial ordförande
Matilda Dreijer

Ansvara för  allt från mästerierna, event till rabattkort och anknytning till näringslivet på ön.
Kontakt: socialt@rindi.com

Ekonomi
Britt Boström

Jobbar som kassör i styrelsen och jobbar måndagar och tisdagar på kansliet.
Kontakt: ekonomi@rindi.com

Internationell samordnare.
Erin Siikavaara

Styrelsens samordnare för våra internationella studenter.

Studiepolitiskt sekreterare
Alice Johansson
Eliore Johansson

Huvudsaklig uppgift att avlasta kårordförande samt delta på diverse studiepolitiska sammanträden.

Eventsamordnare
Mathias Josefsson

Ansvarar primärt för samordning av event i en större skala, finns till hands för sittningar och liknande arrangemang. Sitter som styrelsens person i festkommittén.

Ekonomisk sekreterare 
Philip Wikholm
Primär uppgift att avlasta kårens ekonomiansvariga.

Kommunikatör 
Elias Tobal
Ansvarar för publicering av information till våra medlemmar.