Styrelsen

Styrelsen verkställer det arbete som medlemmarna har gett dem under kårmötena.

Här finner ni styrelsemötesprotokollen från det nuvarande verksamhetsåret: https://drive.google.com/drive/folders/0B5IjNL57iYO2ckc5NWhVOTY0U0E?usp=sharing
Skulle du vara nyfiken på äldre protokoll är det bara att skicka ett mail till info@rindi.com, eller komma upp på kontoret.

 

Rindis Ordförande är högsta hönset och arbetar till störst del med studentpolitik, d.v.s. mot Uppsala Universitet och Region Gotland.

Vice Ordförande håller i allt studiesocialt, d.v.s. aktiviteter, evenemang och sådant som sker i Rindiborgen eller på studenternas fritid.

Utöver dessa och de självförklarande Sekreterare och Ekonomiansvarige, är rollerna flytande från år till år. Nedan kan du se hur styrelsen ser ut för tillfället!’

 

Utöver styrelsen har kåren en formidabel bostadsförmedlare vid namn Sara Cederlund.
Sara nås på boende@rindi.com och hon sköter även vår bostadsförmedlingssida www.gotlandsstudentbostad.se

 

Ordförande
Robin Lagelius

Rindis ordförande jobbar i huvudsak med den studiepolitiska sidan av studentkårens verksamhet. Ordförande är också studiebevakare för det geografiska området Campus Gotland under Uppsala universitet.

 

Vice Ordförande
Stella Carlson

Vice ordförande ansvarar för den sociala delen av Rindis verksamhet.

 

Ekonomi
Britt Boström

Jobbar som kassör i styrelsen och jobbar måndagar och tisdagar på kansliet.
Kontakt: ekonomi@rindi.com

 

Ledamot
Micaela Janatuinen

Arbetar med internationalisering samt studentpolitik.
Kontakt: micaela.janatuinen@gmail.com

 

Ledamot
Samuel Thomelius

 

Ledamot
Robin Andersson

 

Ledamot
Lisa Wackenhuth Svanström

 

Ledamot
Matilda Dreijer

 

Ledamot
Jonathan Rudbäck

 

Ledamot
Donya Azimi