Sektionerna

sektionsloggor

Sektionerna är ämnesföreningar som arbetar mot specifika program. Dessa är inte bara Rindis ögon och öron ute i klasserna och samordnar klassrepresentanter, sektionerna fixar även ämnesspecifika evenemang, såsom temafester, läxhjälpskvällar och tävlingar.

Även ifall sektionerna arbetar mot ett specifikt område är det fritt för alla att välja sin egna sektion!

 

Nedan kan du se de sektioner som finns inom Rindi och vilket område dessa arbetar för.

 

EnVis (Enviromentalists Visby) – Miljövetenskap

 

GAME – Speldesign, Webbprogrammering

 

GoS (Gotlands Sjuksköterskor) – Sjuksköterskeprogrammet

 

GotArk (Gotlands Arkeologistudenter) – Arkeologi, Osteologi

 

HuGo (Humanisterna på Gotland) – Föremålsantikvarie, Byggnadsantikvarie, Liberal Arts, Grundskolelärare F-6

 

LeGo (Ledarskap på Gotland) – Ledarskap & Kvalitetsförbättring, Ingenjörer

 

VisEkon (VisbyEkonomerna) – Ekonomi, Juridik