Kallelse till oktobermötet - måndag 3/10

(Information in English will be given below)

Kära medlemmar,

Lamningen är i full gång, huset ses över och studentärenden handläggs, välkomna åter igen till ett nytt år med Rindi!
Enligt Rindis stadgar ska en kallelse för nästkommande kårmöte utgå senast 4 (fyra) veckor innan mötet äger rum. Vi tar därför tillfället i akt att vara lite tidiga och utlyser härmed kallelsen till årets oktobermöte till måndag den 3/10 kl. 17:30.
För de som har lite (mer än vanligt) koll på läget är kårmötet flyttat bakåt två arbetsdagar utifrån kårmötets fastställande på det föregående oktobermötet. Anledningen till denna ändring av datum kommer av att Uppsala universitet håller sitt årliga dekaninternat i anknytning till vårt planerade kårmöte (där Rindi tyvärr inte har varit representerad på flera år och därför skulle främjas genom att närvara), därför skulle presidiet inte kunna delta i full styrka om vi vidhöll det planerade datumet. Vi hoppas att denna ändring av datum inte ställer till det allt för mycket för dem av oss som planerar långt i förväg!

Vad är kårmöten?
Kårmöten är Rindis högsta beslutande organ där varje medlem har en röst. Även om du inte sitter med i någon styrelse har du all möjlighet att påverka Rindis arbete genom att delta och föra fram dina tankar.

Blir vi bjudna på något?
Naturligtvis kommer vi att tillhandahålla förtäring under mötet och mer information om detta kommer vid ett senare tillfälle. Även dagordningen kommer att komma i närmare anslutning till mötet.

Observera att det enligt våra stadgar gäller att: (9.2.3) Motioner får av medlem lämnas in till kårstyrelsen senast två (2) veckor innan mötets avhållande.

Vi hoppas att så många som möjligt av er kan delta!

ENGLISH

Dear members,

Lamningen is upon us, our facilities are being cared for and student cases are being processed, welcome once again to a new school year with Rindi! We hereby call all members of Rindi to attend our annual October meeting on 3/10 at 5:30 pm.

Our "kårmöten" are the union's highest ruling entity where all our members are entitled to a vote and voice. This is an opportunity for you to influence the union in the direction you would like to see the organization go.

We will of course provide some kind of food during the event and will give further details in the near future. The agenda and orderpapers will also be given in closer conjunction to the meeting.

We hope that as many of you as possible will be able to attend, if you would like to know more details about these gatherings in English, you are very welcome to come talk to us in Almedalen!
... Se merSe mindre

Se på Facebook